Lions kulübü nedir?

1917 senesinde ABD’ninTexas eyaletine bağlı Dallas şehrinde masonlar tarafından kurulmuş olan sivil hizmet kulübü. Kulübün adı İngilizcede; "hürriyet ve anlayış beraberliği, milletlerimizin teminatı (korunması)" anlamına gelen Liberty Intelligence Our Nations Safety" kelimelerinin baş harflerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Masonlar; "Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dinsiz olarak yetiştirmeliyiz. Gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini kendileri büyüyünce öğrenirler. Hepimiz bütün kudretimizle iman hürriyeti fikrini dünyaya yaymaya sarılmalıyız ve localarımızda verdiğimiz kararları her memlekete yerleştirmeliyiz. Din kardeşliğini yok edip, bunun yerine mason kardeşliği getirmeliyiz. Dinleri yok etmekten ibaret olan gayemize bu suretle ulaşacağız." demektedirler.

Dünya halkları arasında geniş bir hoşgörü ve anlayış ruhunu yaymak, iyi idare ve iyi yurttaşlık şuurunu geliştirmek ve medeni, sosyal, ticari ve ahlaki konulara halkın ilgisini çekmek gibi parlak sözler arkasına gizlenerek, dinleri yok etmek, gençleri dinsiz yetiştirmek, din kardeşliğini yok edip mason kardeşliğini gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş olan Lions kulüpleri dünyanın her tarafında faaliyet göstermektedir.

Belli şartları ve çalışma kuralları olan Lions kulüpleri, milliyet ve din farkı gözetmedikleri için daha çok okumuş ve sosyal çevresi geniş kimseleri üye kaydetmektedirler. Esnek üyelik şartları olduğu, meslek ve iş gruplarına göre katı bir kontenjan uygulanmadığı için kısa sürede taraftar bulabilmektedirler. Üye olabilmek için aranan şart adayın iki üye tarafından tavsiye edilmesi ve kulüp tarafından davet edilmesidir. Tavsiye edilen aday hakkında geniş bir soruşturma yapıldıktan sonra üyeliğe kabul edilmek üzere davet edilir.

Lions kulüpleri de diğer mason locaları ve kulüpleri gibi insanları aldatmak ve insanlığa hizmet yaptığına inandırmak için masonluk faaliyetlerinden başka özürlüler ve müzmin hastalar için yardım proğramları, genel sosyal refah projeleri, bilginin özendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin desteklenmesi gibi çalışmalar ve proğramlar düzenlemektedirler. Lions Kulüp üyeleri mason olmayanlara ve ilk tanıştıkları zaman masonluğun esas gayelerini anlatmazlar.

Kadınların da üye olabildiği Lions kulüpleri 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Genel merkezi ABD’nin Illinois eyaletinin Oakbrook şehrindedir. Ülkemizde de şubeleri bulunan Lions kulüpleri bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun faaliyet göstermektedirler. Sadece İstanbul’da 176 Lions Kulübü şubesi vardır (1993).

Daha önce gayri resmi olarak çalışan Lions kulüplerinin kuruluşuna, 1.4.1963 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6/1607 nolu Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiştir. ismet İnönü’nün başkanlığındaki hükümetin verdiği bu karar şu şekildedir: "İçişleri Bakanlığının 30-3457/38530 sayılı yazısı üzerine 3512 sayılı kanunun 10. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 1.4.1963 tarihinde Lions International Kulübünün Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir (İmza Cumhurbaşkanı-Cemal Gürsel)

Gazeteci-Yazar İlhami Soysal, Lions’ların masonlukla ilişkisi konusunda, Nermin Sungur’un; "Lions ve masonluk ilişkileri konusunda dayanaklarınız nedir?" sorusuna şöyle cevap vermiştir: "Lions kulüpleri masonların bir nevi anaokuludur. Bu kulüpler tamamiyle masonluk ilkelerine göre çalışırlar. Törenleri, sembolleri, üye alımları, üyeleri çalıştırma biçimleri, renkleri (mor, lacivert, sarı) bütün bunların hepsi masonlardan etkilenmiştir. Kanaatimce benzerliğin bu kadarı da biraz fazla. Ayrıca Lions kulüplerinin bütün üst düzey yöneticileri de masonlardan gelme. Lions kulüpleri hemen her semtte kurulurlar. Yani sayıları çoktur. Kurulan her kulüpte de o yörenin en zengin ve mesleğinde sivrilmiş kişilerini alır ve onlara başkanlık payesi verirler." (Yeni Gündem-Sayı 27, 21-27 Temmuz 1986)

Kuruluş ve çalışma şekilleri bakımından bazı farklılıklar olmakla beraber, Rotary kulüpleriyle aynı gayelere hizmet eden Lions kulüpleri, masonluğu yayabilmek için çeşitli gizli yollara başvurmaktadırlar. İnsanlara görünüşte hoş gelen bazı fikirlerin ve çalışmaların arkasına gizlenerek milletlerin sahip oldukları milli ve manevi değerleri yok etmeye ve ülkelerin idari, askeri, siyasi ve ekonomik gelişmelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar. (Bkz. Rotary Kulüp)

Son eklenenler

hib
fiv

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç